Vahinko- ja kosteuskartoitukset

Vahinkokartoitus on kiinteistön tai huoneiston omistajan, isännöitsijän tai vakuutusyhtiön tilaama kartoitus. Vahinkokartoituksessa määritellään vahingon aiheuttaja ja laajuus sekä vahingon korjaamiseksi tarvittavat toimenpiteet.

Olemme kaikkien suomalaisten vakuutusyhtiöiden hyväksymä vahinkokartoittaja.

Kosteuskartoituksessa voidaan myyntitilanteessa tai terveyshaittaa epäiltäessä tutkia koko kiinteistön tai huoneiston rakenteiden kosteutta. Kosteuskartoitus voidaan myös rajata tietylle alueelle, esimerkiksi kylpyhuoneeseen. Kosteuskartoitus voidaan suorittaa kevytkartoituksena, jolloin rakenteiden kosteutta arvioidaan pintakosteuden osoittimen avulla ja tutkitaan rakenteiden kuntoa silmämääräisesti. Perusteellisessa kosteuskartoituksessa rakenteisiin porataan mittareikiä ja määritellään rakenteiden tai eristetilan kosteus suhteellisen kosteuden mittalaitteen avulla. Mittareikien poraamista vesieristeen läpi ei suositella, ellei kosteusvauriosta ole perusteltua epäilystä. Kosteuskartoituksesta laaditaan raportti, jossa selvitetään rakenneratkaisut, arvioidaan rakenteiden kosteustilannetta ja annetaan tarvittaessa arvio mahdollisesta terveyshaitasta.