Kuntotutkimukset ja myyntimittaukset

Myyntimittaus on kiinteistössä tai huoneistossa suoritettava kevyt kosteuskartoitus, joka suoritetaan aistinvaraisesti ja pintakosteudenosoitinta apuna käyttäen. Katselmuksessa tarkastetaan myytävän osakehuoneiston kosteat tilat (kph, sauna ja wc), keittiön tiskialtaan ympäristö ja vettä käyttävien tai tuottavien kodinkoneiden taustat. Kiinteistöjen kohdalla myyntikartoitukseen kannattaa useimmiten sisällyttää myös ylä- ja alapohjan kosteuskartoitus. Tarkastuksesta laaditaan raportti havaintojen perusteella. Perusteellisessa kosteuskartoituksessa rakenteisiin porataan mittareikiä ja määritellään rakenteiden tai eristetilan kosteus suhteellisen kosteuden mittalaitteen avulla. Mittareikien poraamista vesieristeen läpi ei suositella, ellei kosteusvauriosta ole perusteltua epäilystä. Kartoituksesta laaditaan raportti, jossa selvitetään rakenneratkaisut, arvioidaan rakenteiden kosteustilannetta ja annetaan tarvittaessa arvio mahdollisesta terveyshaitasta.