Kuivaukset

Ennen kuivauksen aloittamista tulee kuivattavien rakenteiden pinnasta poistaa veden haihtumista estävät pinnoitteet, kuten muovimatot, maalit ja tietyt tasoitteet. Muovimaton poiston jälkeen liima ja mahdollisesti oikaisulaasti jyrsitään pois, jotta rakenteen pinnasta saadaan hengittävä. Kuivaus voidaan suorittaa tilakuivauksena, jolloin rakenteiden pinnoille johdetaan koneellisesti kuivattua ilmaa samalla, kun vesihöyry (adsorptiokuivain) tai tiivistynyt vesi (kondenssikuivain) johdetaan pois kuivattavasta tilasta. Erittäin märissä tai vaikeasti kuivattavissa kohteissa apuna käytetään infrapunatekniikkaa hyödyntäviä lämpölistoja. Jos kastunut alue on pieni, voidaan kuivaus suorittaa kohdekuivauksena pelkkiä lämpölistoja hyödyntäen. Jokaisen kohteen kuivausmenetelmä määritetään erikseen kohteen rakenteiden ja vahingon laajuuden perusteella.